Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kedah (BTPNK)

Cetusan idea mengenai penubuhan Pusat Sumber Pelajaran Negeri (PSPN) lahir daripada kesedaran bahawa wujudnya ketidakseimbangan dari segi kemudahan pendidikan, persekitaran alam pendidikan serta pencapaian pelajaran dalam sistem persekolahan yang dijalankan di negara ini. Cadangan ini adalah kesinambungan daripada idea seawal 1974 oleh “UNISCO IDENTIFICATION MISSION’ kepada Kementerian Pelajaran Malaysia untuk penubuhan PSPN.

Asia Techbiz Sdn Bhd contributions :

  • Provided computers or computer-related equipment preventative maintenance, corrective maintenance and support services for schools and BTPNK offices .
  • CLIENT Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kedah (BTPNK)
  • YEAR N/A
TOP